top of page

AUT Vietnamese Student Association

All, Cultural and Community

[English]
AUTVSA stands for - Auckland University Technology Vietnamese Student Association. We are a fun place for everyone to explore and create networks with each other through our events and workshops. We are a multi culture group all cultures are welcome to attend our events to explore and having a place to gather and make friends

[Vietnamese]

AUTVSA là viết tắt của - Hội sinh viên Việt Nam ở AUT. Đây là nơi để tất cả các bạn học sinh - sinh viên đang học tập và làm việc tại Auckland có cơ hội giao lưu với nhau. Sẽ không phân biệt bạn học trường nào - ngành nào - bao lâu, đơn giản chúng ta đến với nhau vì chúng ta cùng là người Việt Nam.

bottom of page